Archnet Daniel Pelczarski
Budynek mieszkalny wielorodzinny, Osiedle Parkowe w Krośnie,
projekt konstr. mgr inż. Daniel Pelczarski
Parking żelbetowy - Osiedle Nad Stawami w Sanoku
projekt konstr. mgr inż. Daniel Pelczarski - współprojektant