Archnet Daniel Pelczarski
Projekty gotowe

Wykonuję adaptacje projektów gotowych oraz oferuję pomoc przy wyborze projektu.

Projekt można zamówić bezpośrednio przez moją firmę.

Adaptacja projektu polega na:

Współpracuję z większością znanych pracowni projektowych oferujących projekty gotowe.

Projekty indywidualne
Projekt indywidualny jest dobrym rozwiązaniem gdy: Zamawiącjąc projekt indywidualny, masz pełną kontrolę nad formą, kształem i materiałami wymarzonego domu.