Archnet Daniel Pelczarski
Twoja ściana
tynk tynk
nazwagrubość warstwy
[cm]
λproducentrodzaj
materiału
nazwarodzaj
materiału
λprzeznaczenieproducent
nazwa lub gęstość materiaługrubość muru
[cm]
λproducent,
link do produktu
rodzaj
materiału
4. ustaw grubość izolacji
0.20
0.45
0.90
U  ^
Funkcja ściany w budynku
(T≥16°C) ściany zewnętrzne pom. mieszkalnych, kuchni, łazienek, szatni
(8°C≤T<16°C) ściany zewnętrzne klatek schodowych, holi wejściowych
(T<8°C) garaże indywidualne, szyby dźwigów osobowych
szczegóły §134 ust.2 rozporządzenia
U=
Pokaż obliczenia
Sposób obliczania współczynnika przenikania ciepła "U"
gdzie:
Rsi=0.13
Rtw=dtynkutynku=/0.82[W/m*K]=[m2*K/W]
Rmuru=dmurumuru=/=[m2*K/W]
Rizolacji=dizolacjiizolacji=/=[m2*K/W]
Rlicówki=dlicówkilicówki=/=[m2*K/W]
Rtz=dtynkutynku=/0.82[W/m*K]=[m2*K/W]
Rse=0.04
U=1=1 = W
Rsi +Rtw + Rmuru + Rizolacji + Rlicówki + Rtz + Rse0.13 + + + + + + 0.04m2· K

U - współczynnik przenikania ciepła [W/m2*K]

Rsi - oprór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej [m2*K/W]

Rtw - oprór przejmowania ciepła dla tynku wewnęrznego [m2*K/W]

Rmuru - oprór przejmowania ciepła ściany nośnej [m2*K/W]

Rizolacji - oprór przejmowania ciepła izolacji termicznej [m2*K/W]

Rlicówki - oprór przejmowania ciepła zewnętrznej warstwy licowej [m2*K/W]

Rtz - oprór przejmowania ciepła dla tynku zewnętrznego [m2*K/W]

Rse - oprór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej [m2*K/W]