Archnet Daniel Pelczarski
Trubuny przy sanockim torze lodowym,
projekt konstr. mgr inż. Daniel Pelczarski